Domů  Registrace

Nadační fond TESCO | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Nadační fond TESCO

Projekt aktivizační služba BRÁNA byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč.

Za podporu děkujeme.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku