Moravskoslezský kraj | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Naši partneři » Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytuje dotace na sociální služby:

 • Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA,
 • Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT,
 • Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE,
 • Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA – sociálně aktivizační služba,
 • Středisko RODINA - Poradna pro vztahy a rodinu.

Dále Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na tyto projekty:

 • Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ,
 • Jak si najít práci,
 • Materiálně-technické zabezpečení sociálních služeb Střediska VÝZVA,
 • Materiálně-technické zabezpečení sociálních služeb Střediska RODINA,
 • Vzdělávání a supervize pro pracovníky sociálních služeb Střediska VÝZVA a Střediska RODINA,
 • Rehabilitační asistence u dětí a mladých lidí s tělesným postižením,
 • Rodinné mediace - cesta ke zdravým vztahům,
 • Vzdělávání a supervize v sociální službě osobní asistence OASA.

Za podporu srdečně děkujeme.

Moravskoslezský kraj

detail obrázku

FB

detail obrázku