Domů  Registrace

Moravskoslezský kraj | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytuje dotace z kap. 313 MPSV SR na sociální služby:

·         Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA,
·         Středisko VÝZVA – sociálně aktivizační služba BRÁNA,
·         Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE,
·         Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT a
·         Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství


Dále Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na tyto projekty:

·        Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ,
·        REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením,
·        Škola rodinných a rodičovských kompetencí,
·        Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi,
·        MEDIACE – podpora při řešení partnerských a rodinných sporů,
·        Prašivá 2022,
·        Vybavení sociálních služeb Střediska VÝZVA
·        Vybavení Poradny pro vztahy a rodinu
·        Vzdělávání zaměstnanců služby OASA
·        Auto pro BRÁNU
·        Výtah pro Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
·        Akademie pro třetí věk – cesty za poznáním.


Za podporu našich projektů srdečně děkujeme.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku