Domů  Registrace

Naši partneři | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Obec Sviadnov

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění sociálních služeb a poskytovaných aktivit Střediska VÝZVA u občanů obce Sviadnov.

více ›

 

Město Vratimov

Děkujeme městu Vratimov za poskytnutí finanční podpory na zajištění osobní asistence OASA a odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE. 

více ›

 

Obec Palkovice

Děkujeme za poskytnutí finanční dotace na zajištění fungování sociální služby osobní asistence OASA a sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE.

více ›

Obec Nošovice

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Nošovice.

více ›

 

Město Klimkovice

Děkujeme městu Klimkovice za poskytnutí finanční podpory na zajištění sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů města Klimkovice.

více ›

 

Obec Baška

Děkujeme za poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění fungování sociální služby OASA a na podporu služby odborného sociálního poradenství Rodinný průvodce u občanů obce Baška.

více ›

Statutární město Ostrava – Městský Obvod Třebovice

Děkujeme za poskytnutí finanční dotace na zajištění sociálních služeb a poskytovaných aktivit Střediska VÝZVA pro rok 2021 u uživatelů s trvalým bydlištěm v SMO-MOb Třebovice.

více ›

 

Statutární město Ostrava – Městský Obvod Slezská Ostrava

Projekt: •    Středisko VÝZVA – sociální služby pro obyvatele městského obvodu Slezská Ostrava 2021 je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy Městského obvodu Slezská...

více ›

 

Statutární město Ostrava – Městský Obvod Plesná

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění osobní asistence OASA a odborného poradenství RODINNÝ PRŮVODCE.

více ›

Statutární město Ostrava – Městský Obvod Hošťálkovice

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění sociálních služeb Střediska VÝZVA: - osobní asistence OASA - sociálně aktivizační služba BRÁNA - služba RODINNÝ PRŮVODCE                  ...

více ›

 

Ministerstvo zdravotnicrví

Aktivita REHABILITAČNÍ ASISTENCE je realizována za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

více ›

 

Nadační fond TESCO

Nadační fond TESCO podpořil projekt REHAST – rehabilitační asistence částkou 10 000 Kč. Děkujeme.

více ›

Statutární město Ostrava - Městský Obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projekt: •    Sociální služby Střediska VÝZVA pro obyvatele městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy Městského obvodu Mariánské...

více ›

 
 

Ministerstvo vnitra ČR

Projekt Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ  je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.

více ›

Globus Lepší svět

Děkujeme 2. ročníku programu Globus Lepší svět, díky němuž jsme získali  pro integrační klub BRÁNA a jeho projekt „Žít svůj život“ – podpora mladých lidí se zdravotním postižením 130.000 Kč.

více ›

 

F - nadace

F-nadace darovala 150.000 Kč pro integrační klub BRÁNA a rehabilitační asistenci, dále 50.000 Kč na rodinné poradenství, mediace a konzultace. Děkujeme!!!

více ›

 

Obec Velká Polom

Projekt: •    Sociální služby a poskytované aktivity Střediska VÝZVA pro obyvatele obce Velká Polom je realizován s finanční podporou obce Velká Polom. Za podporu srdečně děkujeme.

více ›

Obec Sedliště

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA – osobní asistence a odlehčovací služby u občana obce Sedliště. 

více ›

 

Obec Ludgeřovice

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Ludgeřovice.

více ›

 

Obec Kobeřice

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Kobeřice.

více ›

Obec Dobrá

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Dobrá.

více ›

 

Statutární město Havířov

Projekty zajišťující poskytování sociálních služeb: •    Osobní asistence OASA u uživatelů se zdravotním postižením z  Havířova •    Odlehčovací služba RESPIT v rodinách pečujících...

více ›

 

Statutární město Ostrava – Městský Obvod Stará Bělá

 Děkujeme za poskytnutí neinvestiční dotace „Spolufinancování při zajištění sociálních služeb a poskytovaných aktivit Střediska VÝZVA pro občany Staré Bělé v roce 2021“.

více ›

Statutární město Ostrava – Městský Obvod Krásné Pole

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění sociálních služeb OASA – osobní asistence a služby odborného sociálního poradenství Rodinný průvodce u občanů SMO – MOb Krásné Pole.  

více ›

 

Obec Vendryně

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Vendryně.

více ›

 

Obec Vřesina

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytované aktivity REHABILITAČNÍ ASISTENCE a odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE u občanů obce Vřesina. .

více ›

POLYPRINT – SEMPER CORPORATION, s.r.o.

Děkujeme za podporu firmě SEMPER CORPORATION, s.r.o. při pořízení skvělého plackovače SuperButton od POLYPRINT.CZ. Placky, brože a zrcátka budeme vyrábět v naší sociálně terapeutické šicí...

více ›

 

SEEPOINT

Družstvo SEEPOINT sponzorsky podpořilo propagaci již čtyř ročníků naší benefiční akce SVĚTLO MLADÝM S HANDICAPEM na svých lavičkách a horizontech v centru města Ostravy. Děkujeme.   

více ›

 

LEDKO SVÍTIDLA KRÁLŮV DVŮR

Firma Svítidla Králův Dvůr a.s. darovala v letech 2007–2017 Projektu VÝZVA a jeho integračnímu klubu BRÁNA celkem 6 775 kusů úsporných žárovek pro realizaci již deseti ročníků benefiční...

více ›

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ podpořila nadačním příspěvkem ve výši 80 000 Kč projekt „Můžu žít podle svého – osobní asistence OASA u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením“ a částkou 30 000...

více ›

 

Nadační fond RESIMODO

Nadační fond RESIDOMO podpořil projekt „Podpora osamostatňování mladých lidí se zdravotním postižením“.  Nadační příspěvek podpoří činnost integračního klubu BRÁNA sociálně aktivizační...

více ›

 

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytuje dotace na sociální služby: ·         Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA, ·         Středisko VÝZVA – sociálně aktivizační služba...

více ›

Statutární město Ostrava

S finanční podporou statutárního města Ostravy jsou realizovány tyto projekty: •   Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA – víceletá dotace na období 2019 - 2022, •   Středisko...

více ›

 

Statutární město Ostrava – Městský Obvod Poruba

Projekty: Osobní asistence OASA u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením Odlehčovací služba RESPIT v rodinách pečujících o děti a mladé lidi se zdravotním postižením jsou...

více ›

 

Statutární město Ostrava - Městský Obvod Ostrava-Jih

Projekt: Podpora služeb a aktivit pro občany z obvodu Ostrava-Jih je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy Městského Obvodu Ostrava-Jih. Za podporu srdečně děkujeme.    

více ›

Pomozte dětem

Poskytování osobní asistence OASA u dětí se zdravotním postižením je financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. NROS z 19. ročníku sbírky...

více ›

 

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL nám daroval 130 000 Kč na projekt „Sportovní pomůcky a pomůcky do relaxační místnosti pro děti s DMO a jejich rodiny“. Děkujeme.  

více ›

 

Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška

„Projekt Vzdělání a podpora osobních asistentů u mladých lidí se zrakovým postižením“ je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.  

více ›

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Nadace Charty 77 Konto bariéry podporuje pravidelně již několik let LETNÍ TÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ BOCCIA pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením nadačním příspěvkem ve výši 10 000 Kč....

více ›

 

Nadace O2

Nadace O2 podpořila částkou 33.000 Kč nový úložný prostor v herně, dále teambulding a školení dobrovolníků

více ›

 
 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku