Domů  Registrace

Naše nabídka | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Naše nabídka

Středisko RODINA – podpora fungování rodiny a mezilidských vztahů

Příprava na manželství
Škola osobního života
Škola partnerství

Podpora fungování rodiny
Manželská setkání - Škola rodičovských a rodinných kompetencí
Manželské večery
Kurz efektivního rodičovství

Poradna pro vztahy a rodinu
Odborné sociální poradenství
Mediace a rodinné konzultace
Plánování rodičovství přirozenou metodou
Pastorálně terapeutické poradenství

Pěstounské rodiny
Dohody o výkonu pěstounské péče

Programy pro seniory
Akademie pro třetí věk
Manželská setkání seniorů

Přednášková a vzdělávací činnost
Školská primární prevence
Vzdělávání pedagogů - DVPP
Škola osobního života
Cesty k efektivní komunikaci – připravujeme

Realizace výstav
 

Středisko VÝZVA - služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny:

RODINNÝ PRŮVODCE - odborné sociální poradenství
OASA – osobní asistence
RESPIT – odlehčovací služba
BRÁNA - sociálně aktivizační služba

Rehabilitační asistence
Půjčovna pomůcek

Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ (akreditovaná dobrovolnická služba)
Studentské praxe


Kurzy akreditované MPSV:
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 150 hodin
Úvod do augmentativní a alternativní komunikace – 8 hod
Základy augmentativní a alternativní komunikace – 16 hod
Používání augmentativní a alternativní komunikace v praxi – 8 hod
Augmentativní a alternativní komunikace - výcvik zjednodušených manuálních znaků - 24 hod

   

Nadstředisková nabídka

Benefiční akce
Světlo mladým s handicapem
Benefiční koncerty
Ples CPR

Obchůdek

Půjčovna rikší

 

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku