Domů  Registrace

STUDIA MANŽELSTVÍ A RODINY, Velehrad, červenec 2021 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

STUDIA MANŽELSTVÍ A RODINY, Velehrad, červenec 2021

detail obrázku- studium pro manželské páry - chystáme jako příležitost k rozvoji správného, pravdivého a hlubokého uchopení života. Pro Centrum pro rodinu je velkou ctí, že je součástí týmu, který vzdělávání připravuje a nabízí. V mimořádné situaci s opatřeními proti šíření koronaviru sdělujeme, že studijní týden v létě konat chceme a připravujeme jej s nadějí, že červencová situace bude příznivá.

Milí manželé a rodiny! Celou tuto stránku čtěte jako velkou pozvánku na blížící se STUDIA MANŽELSTVÍ A RODINY na Velehradě. Spuštíme přihlašování. Nabízíme příležitost zúčastnit se tohoto týdne s bohatou nabídkou pro ducha, mysl i tělo, ve společenství dalších rodin. Program bude vyváženým spojením vzdělávání, duchovního i společenského života rodin.

Cíl studia

Prostřednictvím rozšiřování vzdělání a formace různých aktérů rodinné pastorace (zasvěcených osob, odborníků a laiků) získávat stále lepší a účinnější nástroje, které pomáhají předcházet rozpadům manželství a rodinných vztahů, působí preventivně a významným způsobem posilují povědomí o významu manželství a rodiny v církvi i pro společnost.

Nedílnou součástí studia je duchovní, společenská a kulturní formace, díky které je možné osobní ztišení v modlitbě i obohacení společenstvím a výměna zkušeností.

 

Přihlašování

Přihláška manželského páru na STUDIA MANŽELSTVÍ A RODINY ZDE

Přihláška pečovatele – dobrovolníka na program pro děti ZDE

Jak si týden studia představit

Týdenní setkání na Velehradě; od nedělního večera 18. 7. 2021 do sobotního odpoledne 24. 7. 2021.

Každé dopoledne vzdělávání pro rodiče – přednášky z vědních oborů o manželství a rodině, samostatný program pro děti ve skupinách se školenými pečovateli. Na tomto kurzu nejsou po dopoledních přednáškách debaty ve skupince.

Odpolední prázdninový program pro celé rodiny, hravý, s charakterem rodinného tábora.

Večerní sdílení manželů po uspání dětí. Zde bude zařazena diskuse k přednáškám.

Duchovní program – denní společná modlitba, růženec, příležitost k adoraci, mše svatá. Přítomnost kněží.

Zajištěná strava – snídaně + oběd + večeře, samoobslužná kavárna.

 

Konkrétně: místo a termín, organizace

Velehrad (Stojanovo gymnázium); 18. 7. 2021 – 24. 7. 2021

Účast 30 rodin (maximální kapacita), předpokládá se vícedětnost; k tomu asi 30 dobrovolníků – animátorů pro děti; organizační tým cca 10 osob; přednášející se budou střídat, denně jedna osoba, akademičtí pracovníci z Čech, Slovenska; pro přednášející je společné, že vystudovali Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny (Řím). Na vysokých školách přednášejí obory související s manželstvím a rodinou.

Hlavní záměr

Ve studijní části budeme prohlubovat vnímání pravdy o člověku, povolání k lásce, manželství a rodině. Můžeme posílit vlastní osobní život v manželském společenství. Stát se vyslancem pro ostatní rodiny a vyzařovat svědectví. Získat odbornost pro práci v přípravách snoubenců a s mládeží v oblasti příprav na manželství (a další práci). Vybavit nastupující mladou generaci. Předat zář pravdy a pravdu lásky, jak je uchovávána v učení Církve, mladým lidem, rodinám, těm, kdo jsou novou nadějí církve. Formou, jak hlavní záměry naplnit, bude pak tříletý vzdělávací cyklus, systematický diplomový kurz pro celé rodiny. Účastníky vzdělávání, studenty jsou manželské páry, společenství budou tvořit celé rodiny. V každém roce bude obsahovat týdenní setkání v době letních prázdnin a tři víkendová setkání během roku, pokud to situace ve společnosti dovolí.

Přihlášení na letní týden ale není závazkem ke studiu po celé tři roky, je zamýšleno jako přihláška na jeden ročník. Ovšem i zde je míra nejistoty, jak nás již poučila pandemická situace. Ze strany organizátorů nelze závazně slíbit ani ten jeden ročník (letní týden plus tři víkendy).

 

Historie studia

Studium manželství a rodiny se desítky let rozvíjelo díky sv. Janu Pavlu II., který od roku 1981 ustanovil při Lateránské univerzitě speciální institut. Již čtyři roky studují otázky manželství a rodiny také kněží i laici v naší vlasti. Nabídka trvá i pro další akademické roky. V „koronavirovém“ roce 2020 proběhl týdenní vzdělávací pobyt na Velehradě (FORMAČNÍ TÝDEN). Ke studiu jsou zvány rodiny, „studentem“ jsou míněny manželské páry, příležitostně i jednotlivci z řad laiků, a také kněží.

Původ studia

Nejvlastnější původ je ve vyučování Jana Pavla II., který ve svých katechezích vysvětloval Boží plán s láskou, manželstvím a rodinou. Akademickými garanty jsou fundace Veritas amoris, Akademie kanonického práva, Akadémia Karola Wojtylu, organizační spolupráci poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Témata teprve domlouváme, pro ilustraci loňský ročník:

Manželská a rodičovská láska v Písmu svatém (Skočovský)

-  Starozákonní zvěst jako protiklad k pohanským kulturám

-  Bible, rodinné vztahy a zvyky

-  Kristus – Ženich

-  Mateřské obrazy Boha a spiritualita rodičovské zkušenosti

Antropologický základ teologie těla (Skočovský)

-  Prvotní zkušenosti

-  Osoba jako dar

-  Společenství osob

-  Snubní tajemství

Dynamika lásky a úloha cnosti čistoty (Neupauer)

-  Skúsenosť lásky a jej interpretácia

-  Láska ako dar a úloha

-  Dôležitosť integrácie lásky

-  Úloha cnosti čistoty v procese integrácie lásky

Psychologická perspektiva (Vančura)

-  Bio-psycho-socio-spirituální jednota v poradně

-  Dynamika hlubin duše (implicitní paměť a jiné triky naší psyché)

-  Rodina jako prostředí vývoje (rodinná dědictví)

-  Konstruktivní a destruktivní cesty zvládání

Zraněné srdce, křehkost lásky (Skočovský)

-  Etika ctností v manželském životě

-  Přirozený mravní zákon jako "první milost"

-  Milost a odpuštění v manželství

-  Obtížné etické případy manželského života

Praktická cesta k manželskému souladu (manželský pár)

-  Překážky trvalého vztahu

-  Co si přinášíme z původní rodiny

-  Přecházení problémů – vyhýbání se komunikaci

-  Čtyři kroky k proměně vztahu

Jak si představit náklady

Školné dle Akademie kanonického práva není pro formační týden stanoveno, bude dáno až pro každý semestr tříletého diplomového kurzu STUDIA MANŽELSTVÍ A RODNY (SMR). Organizační náklady na letní kurz jsou tvořeny: cenou ubytování, stravy, servisu, zajištění přednášejících a pečovatelů o děti. Intenzivně jednáme o získání finanční podpory, s nadějí, že ceny za děti výrazně snížíme. Pokud by cena byla jedinou překážkou účasti, následuje vyjednávání o sponzorované ceně. Nedotovaná kalkulace vypadá takto:

Dospělí – cena za manželský pár:                                        8 200 Kč

Dítě velké – od 12 let, celá strava:                                        4 500 Kč

Dítě menší – do 12 let, poloviční strava:                               3 200 Kč

Dítě velké – od 12 let, na přistýlce, celá strava:                   3 500 Kč

Dítě menší – do 12 let, na přistýlce, poloviční strava:          2 500 Kč

Dítě do 3 let bez nároku na stravu:                                       0 Kč

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku