Domů  Registrace

Příprava na manželství v 0stravě - děkanát Ostrava | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Příprava na manželství v 0stravě - děkanát Ostrava

Program pro dvojice, které mají před sebou vstup do manželství. Především pokud se připravují na sňatek v římskokatolické církvi, která dbá na promyšlenou přípravu. Děkanát Ostrava nabízí pro rok 2021 tři alternativy, distanční kurz je náhradní variantou, pokud není dovoleno osobní setkávání ve skupinách.

Místo konání: velká klubovna Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava-Vítkovice, Syllabova 19 – žlutá budova v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Vždy ve středu od 18:00 hodin.


Distanční příprava na manželství


            Kurz GLOSY JAKO „NÁVOD K POUŽITÍ“ NA MANŽELSKÝ ŽIVOT

Přihlašovací formulář ZDE

Nabízíme kurz, který páry zvládnou z tepla domova, pro doby nouzového stavu, pokud bude zákaz konání kurzů a podobných akcí.

Dvojice žádáme, aby se přihlásily vyplněním formuláře, CPR s nimi povede mailovou komunikaci.

Každá lekce kurzu má několik kroků:

         1)         Video. Kdo se přihlásí, dostane odkaz, aby si mohl spustit video, které má shlédnout.
Ve videu bude manželský pár, který nastolí téma, k tématu pak je přednáška – „glosa“ (Maria Fridrichová), manželé navazují krátkým svědectvím, nakonec položí dvě otázky. Délka cca 30-35 minut.

         2)         Písemná odpověď na otázky. Účastníci obdrží e-mailem vstup do on-line formuláře, kam vepíšou své dvě odpovědi (odpovědi za pár, ale je dovoleno, aby je vyplnil každý zvlášť).

         3)         On-line diskuse, otázky a odpovědi. Vždy ve středu od 20 hodin se účastníci mohou (ale nemusí) připojit formou videokonference v Google Meet s CPR (CPR pošle „pozvánku“ na tuto konferenci) a mohou klást přímé otázky, komentáře k tématu z videa, porovnání s vlastními postoji a názory; za CPR diskusi zajistí Maria Fridrichová. Diskuse je pro zájemce, je to nabídka.

         4)         Vstup do další lekce. Po vyplnění odpovědí na otázky pošle CPR daným účastníkům link na další video. Celkem je 10 videí, každé má 30-35 minut, s krátkými glosami:

1. Kam vede chození.

2. Láska a milovat.

3. Láska tělem i duší.

4. Životní priority.

5. Křesťanská specifika manželství.

6. Plodnost v lásce – založení rodiny.

7. Plodnost a odpovědné rodičovství.

8. Věčně omílaná komunikace.

9. Odpuštění.

10. Naplňování potřeb – manželská maturita.

         5)         Osvědčení. Pokud dvojice písemně desetkrát odpoví na otázky, CPR vystaví osvědčení, ve formátu pdf.

 

Klasická prezenční příprava na manželství v Centru pro rodinu → dva typy kurzů

Pokud epidemiologický stav dovolí, každý měsíc bude začínat jeden celistvý kurz. Vždycky ve středu, ve velké klubovně Centra pro rodinu, od 18 hodin; pětidílný je s večeří, čtyřdílný s občerstvením. Dvojice se mají přihlašovat vyplněním formuláře na stránkách CPR, na hlavní stránce www.prorodiny.cz je článeček: Příprava na manželství v Ostravě – děkanát Ostrava. Po jeho rozkliknutí mohou kliknout na přihlášku. V daném měsíci se koná jeden ze dvou kurzů, mohou si vybrat, který měsíc nebo který kurz.

Oba kurzy jsou vhodné pro páry, které církevní svatba přivádí do křesťanského prostředí bez rozsáhlých předchozích zkušeností, ale jsou i obohacující přípravou pro praktikující věřící.

               Kurz Příprava na manželství I.  (5 střed v měsíci – březen, červen, září)

Přihlašovací formulář:
červen
září

Pětidílný kurz, který přebíráme od autorů Manželských večerů. Jde o pět večerů, každé setkání trvá asi 2 hodiny a začíná připravenou večeří, která má nastolit atmosféru rande; poté následuje praktická a vtipná promluva na jedno z pěti témat kurzu. Promluvy jsou pouštěny z DVD z živého záznamu kurzu z Anglie. Kurzem provází manželé Nick a Sila Leeovi a promluvy obsahují předtočené rozhovory, reportáže a ankety. Promítání počítá i s přestávkami pro diskusi nad konkrétními tématy v páru (v připravené příručce pro účastníky). Na konci setkání dostane pár také domácí cvičení, které by měl do příště prodiskutovat k prohloubení tématu. Domácí cvičení jsou určena páru a nikdo je nekontroluje J.

Probíraná témata:

-          Účinná komunikace  - překážky komunikace, účinné naslouchání, sdílení hlubokých pocitů & bonus: jak vycházet s rodiči.

-          Vzájemný závazek - manželské sliby, proč chcete manželství & bonus: plánování společného času.

-          Řešení konfliktů - přijímání rozdílů, nezdravé způsoby zvládání hněvu & bonus: plánování peněz.

-          Aby se láska neztratila - jak budovat celoživotní přátelství, jazyky lásky & bonus: rozhovor o sexu.

-          Sdílené cíle a hodnoty - životní cíle a nastavení, kompatibilita, duchovní jednota & bonus: plánování rolí v manželství.

 

               Kurz Příprava na manželství II. (4 středy v měsíci – duben, květen, říjen, listopad)

Přihlašovací formulář
květen
říjen
listopad

Nový kurz, připravený CPR Ostrava, má 4 setkání, která na sebe navazují. Cílem kurzu je seznámit účastníky jak s klasickými tématy manželství, tak krátce se základem křesťanství. Základem kurzu jsou přednášky a svědectví zkušených manželských párů doplněné o další přednášky pracovníků CPR, pouštěné video prezentace a praktická cvičení v páru. Na doma dostanou účastníci kurzu materiály k dobrovolnému prodiskutování a upevnění vztahu. Během kurzu se podává občerstvení a poslední setkání je s večeří. Na kurzu (případně dle domluvy po kurzu) je možno také využít navíc individuální konzultaci manželským párem.

Probíraná témata s manželskými páry:

•    křesťanské manželství
•    svatební slib
•    krize manželství
•    ničitelé lásky
•    priority, druhy lásky
•    zdravé sebevědomí
•    dávám ti odpuštění
•    rozdíly mezi mužem a ženou
•    základy komunikace
•    vyjadřování pocitů
•    navrácení porozumění
•    naplňování potřeb manželů
•    pozornosti ženám
•    pozornosti mužům
•    manželská sexualita


Další témata:

•    proč se připravovat?
•    radost
•    dvě krátká videa o Ježíši
•    sociální sítě a komunikace
•    láska, plodnost a výchova dětí
•    vize a mise manželství i člověka
•    žehnání připravujícím se párům
•    možnosti dalšího vzdělání


Kontakty:        

Maria Fridrichová: mfridrichova@prorodiny.cz;

Ondřej Rozkopal: orozkopal@prorodiny.cz 


Pro zájemce jsou k dispozici i jiné akce. Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí i další možnosti, kde získat inspirace pro fungující a pohodový vztah. Po čtvrtstoletí pořádání kurzů i poradenství předvídá, že spokojené manželství nevznikne samo od sebe. Jde o slaďování „týmu“, budování díla, cestu k obzoru … Na webu jsou vždy aktuální nabídky kurzu „Než do toho vletíš“, „Cesta efektivní komunikace“, „Snoubenecké přípravy v rodině“, „Kurz PPR“, „Seminář jak (ne)otěhotnět pomocí přirozené metody“.

 

Mapka umístění CPR

 

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku