Domů  Registrace

O člověku a lásce - seriál setkání pro mládež | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

O člověku a lásce - seriál setkání pro mládež

detail obrázkuNa vyžádání zorganizujeme kurz O ČLOVĚKU A LÁSCE – je to seriál setkání pro mládež, studenty, spolča, biřmovance, snoubence i mladé manžely … pro všechny, kdo přemýšlejí, co a proč je dobré pro osobní život, a ptají se, jaký byl Boží plán s člověkem.

MOŽNOST OBJEDNAT DO SVÉ OBCE

Program je určený pro skupiny a pružně se uzpůsobí objednavateli. Organizátorem může být obec nebo farnost nebo třeba knihovna;  také se nabízí jako obsahová náplň tam, kde již běží pravidelná setkávání, např. spolča, biřmovanci, scholy, skauti apod. Lze domluvit respektování obvyklého místa setkávání i času.

K ČEMU ZVEME

Kurz, který navodí diskusi o vlastním lidství. Přispěje k sebereflexi, ke hledání smyslu a naplnění života. Nahlédne člověka jako bytost, která se realizuje ve vztazích, často v lásce a manželství. Propojením společenskovědních oborů, které vysvětlují manželství a lásku, s bioetickou problematikou, probere aktuální hodnotová témata: zahrnutí sexuality do sebepřijetí, přístup k sexuálnímu životu, k plodnosti a otěhotnění, k antikoncepci, ale také k potratům, umělému oplodnění, ke zpochybňování přirozené sexuality. Sv. Jan Pavel II. používal drsné označení „kultura smrti“. Velmi oblíbenou závěrečnou kapitolou je téma doby chození, s úvahami, jak dojít ke zdařilému osobnímu životu v dlouhém dospělém životě.

KDO JE ZVÁN

Kurz je určen veřejnosti, zván je každý, kdo má zájem, bez omezení. Témata diskutuje z katolického pohledu. Je vhodný pro jednotlivce i pro dvojice, které míří do manželství, inspirativní může být i pro mladé manžele.

PROGRAM

O člověku, přijetí vlastní identity, havárii a lásce … o původním Božím plánu … lásce jako povolání … vyrovnávání se s hříšností …

(kapitola v podstatě o sebepřijetí, jaké je křesťanské poselství, kdo je člověk).

O člověku a lásce, o sexualitě, která je darem od Boha, o naplnění života ve snubní lásce …

(kapitola vlastně ještě jednou o sebepřijetí, se zahrnutím sexuality, o podstatě lásky a cíli života).

O člověku, lásce a odpovědném rodičovství … co nás ale ve škole učili o antikoncepci …

(kapitola k pojmu „plánování rodičovství“, aby se uvedl na pravou míru, očistil od agitací; o svobodě rozhodování).

O člověku, lásce a předávání života … jak nahlížíme na plodnost … na co se vlastně připravujeme do budoucnosti …

(kapitola s etickými otázkami, které nás potkávají v běžném životě – lze se přidat ke kultuře života, nebo ke kultuře smrti).

O člověku, lásce, plodnosti a dalších nástrahách kultury smrti …

(kapitola o slepých uličkách, které odvádějí od manželské lásky, např. umělém oplodňování nebo zpochybňování sexuality).

O člověku, lásce a cestě k tomu, aby se povedla … k čemu se dá využít doba chození …

(kapitola s praktickými náměty, jak se v době chození pojistit, aby byl dlouhý život v manželství v pohodě).

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Maria Fridrichová + další pozvaní hosté (bude upřesněno).

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Setkání se konají podle domluvy s organizátorem, často v podvečer, mohou být všední dny i víkendy. Lze uspořádat také kurz na tři soboty v čase 9:00 – 17:00 (vždy celodenní setkání s občerstvením a obědem).

Poplatek za osobu na celý kurz není stanoven, finanční podporu zjišťuje Biskupství ostravsko-opavské.

Odpovědi na dotazy a objednávání e-mailem: mfridrichova@prorodiny.cz

ANOTACE KE STAŽENÍ A ROZESÍLÁNÍ ZDE!

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku