Domů  Registrace

Náš nový dům | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Náš nový dům

 

detail obrázku

Centrum pro rodinu a sociální péči již 30 let poskytuje prorodinné aktivity rodinám i jednotlivcům
a věnuje se pomoci a podpoře dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a jejich pečujícím.
Dlouhá léta působíme v budově v Ostravě-Vítkovicích na Syllabově ulici 19e. Budova je již v nevyhovujícím stavu,
a proto jsme hledali nové prostory, kam by se všechny naše aktivity mohly přestěhovat.

Povedlo se! Nevyužitá budova v Ostravě opět smysluplně ožije!

Proč potřebujeme novou budovu?

 • Současné zázemí je nevyhovující.
 • Naše stávající budova je v nerekonstruovatelném stavu.
 • Velkým problémem je zchátralá střecha, kvůli které do objektu zatéká.
 • Nedostatečný prostor, neumožňuje rozšiřování našich služeb.
 • Největším problémem je, že se s touto budovou v rámci rozvoje univerzitního městečka Lékařské fakulty Ostravské univerzity dále nepočítá.
detail obrázkudetail obrázkudetail obrázku

 

Co se s novou budovou zlepší?

 • Díky revitalizaci budovy budou všechny služby a aktivity i nadále pod jednou střechou.
 • Zároveň nám prostory umožní nabídku služeb rozšířit.
 • Lépe přizpůsobené prostory našim klientům.
 • Bližší dostupnost z centra města.
 • Nová budova bude energeticky úspornější.
 • Dáme život opuštěnému domu.
detail obrázkudetail obrázkudetail obrázku

 

Rekonstrukce budovy bude samozřejmě velmi nákladná a časově náročná. Už nyní připravujeme žádosti o dotace z evropských fondů, dotačních titulů a jiných výzev. Jednáme s našimi partnery o spoluúčasti a pomoci. Připravujeme benefiční akce, koncert a jiné aktivity, které nám pomohou získat finanční prostředky. A v neposlední řadě oslovujeme individuální dárce, jejichž podpora je rovněž nezbytná.


Pojďte do toho s námi!


detail obrázku

Děkujeme!


detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku