Domů  Registrace

Kurz Efektivního Rodičovství - od 28.2.2023, Třinec | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Kurz Efektivního Rodičovství - od 28.2.2023, Třinec

detail obrázkuKurzy o rodičích, dětech a jejich společné cestě …

Kurz efektivního rodičovství I             3 základní lekce
Tři setkání o nás rodičích přinášejí povzbuzení a praktické podněty do naší rodičovské role.         

Kurz efektivního rodičovství II            6 navazujících lekcí
Šest setkání navazujících na KER I je zaměřeno na děti a naši roli v jejich výchově.


O čem kurzy jsou?

·         O  nás rodičích, o našich dětech a nejdůležitější škole života.
·         O vztazích založených na blízkosti, důvěře, respektu i na vědomí odpovědnosti rodiče.
·         O láskyplných hranicích, které přinášejí pocit bezpečí a citového naplnění.
·         O postupném předávání odpovědnosti, samostatnosti a zdravém sebevědomí.
·         O efektivní komunikaci, vzájemném porozumění a podpoře.
·         O rodičovské autoritě, nastavování pravidel a řešení problémů.
·         O výchově, která nese dobré ovoce …

 
Jaké naše kurzy jsou?

 • Jsou plné inspirace, praktických cvičení, teorie i sdílení.
 • Otevírají prostor pro diskuzi a řešení konkrétních situací ve výchově.
 • Dávají možnost procvičovat nabízené techniky.
 • Lektoři se rodičům věnují v atmosféře respektu, důvěry a otevřenosti.
 • Cvičení a příklady ze života přinášejí inspirací pro každodenní řešení výchovných situací.
 • Na rozdíl od on-line přednášek nabízí „živý kurz“ nepřenositelnou zkušenost a opravdové ponoření do tématu rodičovství a výchovy.

 
Co na lekcích děláme?

 • Společně hledáme, proč se nám ve výchově někdy nedaří a jak na to jinak.
 • Získáváme nové informace, dovednosti, praktické návody a zkušenosti.
 • Pracujeme sami i ve skupinách, hledáme řešení, možnosti, povzbuzujeme se.
 • Zažíváme, že nejsme jediní, kterým se výchova někdy nedaří.
 • Máme možnost se sdílet nebo jen naslouchat, jak je nám to příjemné.
 • Respektujeme se a přijímáme různost, navzájem se inspirujeme.
 • Objevujeme své rodičovské postoje, máme možnost je proměnit a ukotvit na pevných základech.
 • Čerpáme novou sílu a odvahu do našeho každodenního života.


Lektoři
: Lenka a Stanislav Putzlacherovi

Přihlášky: Lucie Lýsková - llyskova@prorodiny.cz

 

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku