Domů  Registrace

Studia manželství a rodiny - Velehrad, červenec 2022 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Studia manželství a rodiny - Velehrad, červenec 2022

detail obrázkuJiž potřetí zveme manželské páry ke studiu - chystáme jako příležitost k rozvoji správného, pravdivého a hlubokého uchopení života. Pro Centrum pro rodinu je velkou ctí, že je součástí týmu, který vzdělávání připravuje a nabízí. V mimořádné situaci s opatřeními proti šíření koronaviru sdělujeme, že studijní týden v létě opět konat chceme a připravujeme jej s nadějí, že červencová situace bude příznivá.

Milí manželé a rodiny! Celou tuto stránku čtěte jako velkou pozvánku na blížící se STUDIA MANŽELSTVÍ A RODINY na Velehradě. Spouštíme přihlašování. Nabízíme příležitost zúčastnit se tohoto týdne s bohatou nabídkou pro ducha, mysl i tělo, ve společenství dalších rodin. Program bude vyváženým spojením vzdělávání, duchovního i společenského života rodin.

Připomínáme cíl studia

Prostřednictvím rozšiřování vzdělání a formace různých aktérů rodinné pastorace (zasvěcených osob, odborníků a laiků) získávat stále lepší a účinnější nástroje, které pomáhají předcházet rozpadům manželství a rodinných vztahů, působí preventivně a významným způsobem posilují povědomí o významu manželství a rodiny v církvi i pro společnost.

Nedílnou součástí studia je duchovní, společenská a kulturní formace, díky které je možné osobní ztišení v modlitbě i obohacení společenstvím a výměna zkušeností.

Přihlašování

Přihláška manželského páru na STUDIA MANŽELSTVÍ A RODINY ZDE

Přihláška pečovatele – dobrovolníka na program pro děti ZDE

Jak si týden studia představit

Týdenní setkání na Velehradě; od nedělního večera 17. 7. 2022 do nedělního rána 24. 7. 2022. V tomto ročníků přidáváme sobotní odpoledne a večer, na které připravujeme závěrečný program. Ubytování je rezervováno do neděle, s tím, že po nedělní snídani kurz oficiálně končí. Rodiny podle své situace naplánují zpáteční cestu. Mše svaté budou v bazilice, pro vědomí spojení s celou církví.

Každé dopoledne v týdnu bude vzdělávání pro rodiče – přednášky z vědních oborů o manželství a rodině, samostatný program pro děti ve skupinách se školenými pečovateli. Na tomto kurzu nejsou po dopoledních přednáškách debaty ve skupince.

Odpolední prázdninový program pro celé rodiny, hravý, s charakterem rodinného tábora – ten si rodiny volí samy.

Večerní sdílení manželů po uspání dětí. Zde bude zařazena diskuse k přednáškám.

Duchovní program – denní společná modlitba, ranní mše svatá růženec, příležitost k adoraci. Přítomnost kněží.

Zajištěná strava – snídaně + oběd + večeře, samoobslužná kavárna.

Témata jsou připravena takto:

TEOLOGICKÝ MODUL: ÚVOD DO TEOLOGIE TĚLA (K. Skočovský)

      1)      Důvody pro „Teologii těla“

−         Výraz „Teologii těla“ a původ katechezí

−         Důraz na tělo jako reakce na kulturu nepřátelskou k tělu

−         Pozitivní a negativní aspekty důrazu na tělo

−         Neo-manichejská civilizace; gender ideologie

−         Co je „počátek“

−         Normativní charakter „počátku“

      2)      Zjevení společenství

−         Obraz Boží

−         Hodnota rozdílnosti

−         Obraz ve společenství, tělesnost

−         Adekvátní antropologie

−         Mezilidský vztah, přítomnost, setkání, společenství, prvky společenství

−         Snubní tajemství

      3)      Původní láska a zjevení Boží intimity

−         Stvoření jako komunikace lásky

−         Trojiční analogie

−         Dar původního společenství

−         Nestvořená milost

−         Ctnost lásky: přátelství s Bohem

−         Nové společenství: církev

−         Manželství – rodina, plodnost lásky

 

PASTORAČNÍ MODUL: ÚČAST MANŽELŮ NA KRISTOVĚ LÁSCE (S. Tomšíček)

         1)         Pastorační praxe u Mons. Renza Bonetti

−         Proměna manželských vztahů skrze porozumění svátosti manželství

−         Manželé se z objektu pastorační péče stávají jejím subjektem

         2)         Inspirující dokumenty o manželství – Italská biskupská konference

−         Evangelizace a svátost manželství – Italská biskupská konference 1975

−         Společenství a komunita v domácí církvi – Italská biskupská konference 1981

         3)         Malá cesta manželů

−         Malá cesta manželů jako prostor pro porozumění účasti manželů na Kristově lásce (náhled)

−         Vzájemná jednota lásky manželů, která zrcadlí obraz Trojice

−         Ježíš jako Ženich domácí církve

 

MORÁLNÍ MODUL: HLOUBKA POJMŮ PUD, STUD, LÁSKA, ČISTOTA (K. Skočovský)

      1)      Osoba a sexuální pud

−         Různé interpretace pudu

−         Personalistická norma a přikázání lásky

      2)      Osoba a láska

−         Tři dimenze lásky

−         Přátelství a snubní láska

      3)      Osoba a čistota

−         Znovuobjevení čistoty

−         Analýza studu

−         Zdrženlivost a čistota

      4)      Spravedlnost vůči Stvořiteli

−         Manželství

−         Osobní povolání

 

FILOSOFICKÝ MODUL: OSOBA, LIDSKÁ PŘIROZENOST, PŘIROZENÝ ZÁKON (R. Cardal)

      1)      Osoba: co, nebo kdo?

−         Původ osoby v teologii a v christologii

−         Osoba, přirozenost, společenství

−         Definice osoby: Boethius, Richard od sv. Viktora

      2)      Některé charakteristiky osoby

−         Důstojnost osoby

−         Lidská přirozenost

−         Neopakovatelnost osoby

−         Boží obraz: Augustin a tři mohutnosti

      3)      Jednota těla a duše (oproti dualismu)

−         Platón, Aristoteles

−         Sv. Tomáš Akvinský

−         Descartes a dualismus

−         Kritika: gender, feminismus, marxismus

      4)      Pohlavnost

 

PSYCHOLOGICKÝ MODUL: MANŽELSKÉ KRIZE – PŮVOD A TERAPIE (J. Vančura)

      1)      Normativní krize – životní cykly páru

−         Úvod: rodina, klíčové pojmy, předpoklady

−         Chození, vybudování páru

−         Od vytvořeného rodinného systému k vytouženému rodinnému systému

−         Soudržnost, růst, stabilita, rozpuštění

      2)      Nenormativní krize

−         Chyba v chápání toho, co je to láska

−         Rutina v manželství

−         Nedostatek v sebepoznání

−         Z psychologického hlediska křehké osobnosti

−         Nevěra

−         Sexuální těžkosti

      3)      Terapie

−         Úrovně práce s párem a rodinou

−         Základní pojmy v komunikaci

−         Úrovně komunikace

−         Odpor

 

PASTORAČNÍ MODUL: PODPORA STABILITY MANŽELSTVÍ VYUŽITÍM TEOLOGIE TĚLA (J. Prudká)

      1)      Souhrn základních obtíží chápání lásky a manželského vztahu

−         Hlavní rysy většinové společenské situace

−         Praxe odpojená od křesťanské antropologie

      2)      Teologie těla jako zdroj argumentace a podpory

−         Pohled na člověka, osobu

−         Chápání lásky, období chození, ctnosti čistoty

      3)      Praxe a zkušenosti MŠKW (Misijná škola Karola Wojtylu)

 

Jak si představit náklady

Školné dle Akademie kanonického práva není pro formační týden stanoveno, bude dáno až pro každý semestr tříletého diplomového kurzu STUDIA MANŽELSTVÍ A RODNY (SMR). Organizační náklady na letní kurz jsou tvořeny: cenou ubytování, stravy, servisu, zajištění přednášejících a pečovatelů o děti. Intenzivně jednáme o získání finanční podpory, s nadějí, že ceny za děti výrazně snížíme. Pokud by cena byla jedinou překážkou účasti, následuje vyjednávání o sponzorované ceně. Nedotovaná kalkulace vypadá takto:

Dospělí – cena za manželský pár:                                        8 200 Kč

Dítě velké – od 12 let, celá strava:                                       4 500 Kč

Dítě menší – do 12 let, poloviční strava:                              3 200 Kč

Dítě velké – od 12 let, na přistýlce, celá strava:                   3 500 Kč

Dítě menší – do 12 let, na přistýlce, poloviční strava:          2 500 Kč

Dítě do 3 let bez nároku na stravu:                                       0 Kč


Konkrétně: místo a termín, organizace

Velehrad (Stojanovo gymnázium); 17. 7. 2021 – 24. 7. 2022

Účast 30 rodin (maximální kapacita), předpokládá se vícedětnost; k tomu asi 30 dobrovolníků – animátorů pro děti; organizační tým cca 10 osob; přednášející se budou střídat, denně jedna osoba, akademičtí pracovníci z Čech, Slovenska; pro přednášející je společné, že vystudovali Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny (Řím). Na vysokých školách přednášejí obory související s manželstvím a rodinou.

Hlavní záměr

Ve studijní části budeme prohlubovat vnímání pravdy o člověku, povolání k lásce, manželství a rodině. Můžeme posílit vlastní osobní život v manželském společenství. Stát se vyslancem pro ostatní rodiny a vyzařovat svědectví. Získat odbornost pro práci v přípravách snoubenců a s mládeží v oblasti příprav na manželství (a další práci). Vybavit nastupující mladou generaci. Předat zář pravdy a pravdu lásky, jak je uchovávána v učení Církve, mladým lidem, rodinám, těm, kdo jsou novou nadějí církve. Formou, jak hlavní záměry naplnit, bude pak tříletý vzdělávací cyklus, systematický diplomový kurz pro celé rodiny. Účastníky vzdělávání, studenty jsou manželské páry, společenství budou tvořit celé rodiny. V každém roce bude obsahovat týdenní setkání v době letních prázdnin a tři víkendová setkání během roku, pokud to situace ve společnosti dovolí.

Přihlášení na letní týden ale není závazkem ke studiu po celé tři roky, je zamýšleno jako přihláška na jeden ročník. Ovšem i zde je míra nejistoty, jak nás již poučila pandemická situace. Ze strany organizátorů nelze závazně slíbit ani ten jeden ročník (letní týden plus tři víkendy).

Historie studia

Studium manželství a rodiny se desítky let rozvíjelo díky sv. Janu Pavlu II., který od roku 1981 ustanovil při Lateránské univerzitě speciální institut. Již čtyři roky studují otázky manželství a rodiny také kněží i laici v naší vlasti. Nabídka trvá i pro další akademické roky. V „koronavirovém“ roce 2020 proběhl týdenní vzdělávací pobyt na Velehradě (FORMAČNÍ TÝDEN). Ke studiu jsou zvány rodiny, „studentem“ jsou míněny manželské páry, příležitostně i jednotlivci z řad laiků, a také kněží.

Původ studia

Nejvlastnější původ je ve vyučování Jana Pavla II., který ve svých katechezích vysvětloval Boží plán s láskou, manželstvím a rodinou. Akademickými garanty jsou fundace Veritas amoris, Akademie kanonického práva, Akadémia Karola Wojtylu, organizační spolupráci poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku