Domů  Registrace

ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA - výchova ke zdravé integraci sexuality - 13.10.2022 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA - výchova ke zdravé integraci sexuality - 13.10.2022

detail obrázkuPro pedagogy: Ostrava, akreditovaný seminář „ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA - výchova ke zdravé integraci sexuality". Dvoudenní DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků – akreditace č.j.: MŠMT – 27657/2019-2-759.

„ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA - výchova ke zdravé integraci sexuality"

Zájemci se mohou zapsat ZDE  - vedoucí kurzu do 8. 10. 2022 potvrdí přijetí na uvedený e-mail.

Charakter semináře:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. jako dlouholetý poskytovatel primární prevence formou tohoto semináře nabízí úspěšnou koncepci sexuální výchovy a prevence rizikového chování v oblasti sexuality. Věnuje se aspektům a souvislostem rizikového sexuálního chování, aby v konečném důsledku působení na žáky vedlo ke kladné motivaci a nezůstalo u témat vytržených z kontextu. Témata se kromě vlastní prevence částečně zaměřují i na medicínskou problematiku. Předpokládá se, že právě tuto oblast potřebuje pedagog rozvinout (nebo alespoň významně podpořit), aby suverénně a zdatně v preventivním programu hovořil o tělesných aspektech lidské sexuality. Důkladně je probíráno pojetí lidství a lidské osoby
i z antropologického hlediska, především z pohledu zaměření člověka na vztahy, lásku, manželství a založení rodiny. Učitel nebo lektor být vybaven tak, aby jej nezaskočily ani výjimečné otázky dospívajících, aby mohl vést diskuse v patřičné šíři a byl zárukou kvalitních odborných informací. Kurz by měl být výbavou také pro další lektory a pracovníky s mládeží, kteří se angažují v mimoškolních aktivitách.

Termín: 13. 10. 2022 v čase 15:30 – 20:00; 14. 10. 2022 v čase 9:00 – 16:30

Obsah semináře, rozsah 16 hodin:

1)       Organizační aspekty, začlenění do výuky.

2)       Období dospívání: změny fyziologické a vývojové.

3)       Rizika pro reprodukční zdraví v období puberty a adolescence – I.: fyzické zdraví.

4)       Rizika pro reprodukční zdraví v období puberty a adolescence – II.: psychické zdraví.

5)      Součásti syndromu rizikového chování v oblasti sexuálního chování.

6)      Výchova ke zdravé integraci sexuality – propojení vzdělávacích oblastí.

Místo konání:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.; prostory velké klubovny – žlutá budova v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 3039/19e, Ostrava-Vítkovice.
Během programu je zajištěno občerstvení, oběd se hradí samostatně.
V prostorách pořadatele můžeme umožnit přenocování „táborového typu“, ve vlastním spacáku.

Informace: Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz; telefon 731 625 618.

Cena 850 Kč – dotovaná cena. Vzdělávací akce je finančně podpořena MŠMT a statutárním městem Ostrava.

detail obrázkudetail obrázku

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku