Domů  Registrace

Co od nás naše děti a vnoučata potřebují? - Kozlovice 21.2.2022 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Co od nás naše děti a vnoučata potřebují? - Kozlovice 21.2.2022

detail obrázkuKaždá naše role a povolání potřebuje dovednosti, poznání a zralost pro její naplnění. Tak jako jsme se učili být rodiči svým dětem, i prarodiči jsme se stali v jednom okamžiku poprvé. A k naplnění této role dobrým způsobem se musíme propracovat. Každá z rolí je jiná a přesto velmi důležitá. Jak ji uchopit, skloubit a naplnit bude předmětem našeho povídání...

Přednášku o vztazích představí manželé Ivana a Jan Zajíčkovi Součástí bude prorodinná fotografická výstava Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu. Po přednášce možnost rodinné konzultace

Bližší informace: Lucia Petrůjová, 777 24 34 94

Akce v rámci projektu: KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU II. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011741 Motivační setkání.

Účastníci musí respektovat aktuálně platná epidemiologická nařízení.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku