Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Publicita » Realizované projekty » Kompetence pro stabilnější rodinu

Kompetence pro stabilnější rodinu

 

 

 

 

 

Název projektu: KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007208,

prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou


Zahájení realizace projektu:
2. 4. 2018

Předpokládané datum ukončení: 29. 3. 2019


Anotace projektu:

Cílem projektu je zaměřit se na prevenci sociálního vyloučení posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikační a psychosociální dovednosti, posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti v rámci obcí MAS Pobeskydí. Tím chceme také přispět k posílení jejich sebedůvěry pro zapojení do komunity a obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Dosáhnout toho chceme pomocí čtyř navzájem propojených klíčových aktivit.

KA 1 Interaktivní programy s rodinnou tématikou

KA 2 Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí

KA 3 Cesta efektivní komunikace, rozvoj praktických dovedností

KA 4 Pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života doprovázením rodinným konzultantem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze