Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Naši partneři

Naši partneři

Nadace J&T

Ministerstvo vnitra ČR

Projekt Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ  je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.

celý článek

Globus Lepší svět

Globus Lepší svět podpořil integrační klub BRÁNA v částce 130.000 Kč. Děkujeme!!!

celý článek

F - nadace

F-nadace darovala 150.000 Kč pro integrační klub BRÁNA a rehabilitační asistenci, dále 50.000 Kč na rodinné poradenství, mediace a konzultace. Děkujeme!!!

celý článek

Obec Velká Polom

Projekt: Sociální služby Střediska VÝZVA pro obyvatele obce Velká Polom je realizován s finanční podporou obce Velká Polom. Za podporu srdečně děkujeme.

celý článek

Obec Sedliště

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA – osobní asistence a odlehčovací služby u občana obce Sedliště. 

celý článek

Obec Ludgeřovice

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Ludgeřovice.

celý článek

Obec Kobeřice

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Kobeřice.

celý článek

Obec Dobrá

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Dobrá.

celý článek

Statutární město Havířov

Projekty zajišťující sociální služby poskytované občanům města Havířova: Osobní asistence OASA u uživatelů se zdravotním postižením Odlehčovací služba RESPIT v rodinách pečujících o dítě se zdravotním postižením Integrační klub BRÁNA, sociálně aktivizační činnosti jsou realizovány s finanční podporou...

celý článek

Statutární město Ostrava – Městský obvod Stará Bělá

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů městského obvodu Stará Bělá.  

celý článek

Statutární město Ostrava – Městský obvod Krásné Pole

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů městského obvodu Krásné Pole.

celý článek

Obec Vendryně

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA u občanů obce Vendryně.

celý článek

Obec Vřesina

Děkujeme za poskytnutí finanční podpory na zajištění poskytování sociálních služeb Střediska VÝZVA – odlehčovací služby RESPIT  a odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE u občanů obce Vřesina.

celý článek

POLYPRINT – SEMPER CORPORATION, s.r.o.

Děkujeme za podporu firmě SEMPER CORPORATION, s.r.o. při pořízení skvělého plackovače SuperButton od POLYPRINT.CZ. Placky, brože a zrcátka budeme vyrábět v naší sociálně terapeutické šicí a výtvarné dílně integračního klubu BRÁNA. Děkujeme Statuárnímu městu Ostrava za dotaci na pořízení stroje a matric na výrobku...

celý článek

SEEPOINT

Družstvo SEEPOINT sponzorsky podpořilo propagaci již čtyř ročníků naší benefiční akce SVĚTLO MLADÝM S HANDICAPEM na svých lavičkách a horizontech v centru města Ostravy. Děkujeme. 

celý článek

LEDKO SVÍTIDLA KRÁLŮV DVŮR

Firma Svítidla Králův Dvůr a.s. darovala v letech 2007–2017 Projektu VÝZVA a jeho integračnímu klubu BRÁNA celkem 6 775 kusů úsporných žárovek pro realizaci již deseti ročníků benefiční akce SVĚTLO DĚTEM/MLADÝM S HANDICAPEM.  Výtěžky z prodeje žárovek nám po celých deset let pomáhaly realizovat integrační pobyty a...

celý článek

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ podpořila nadačním příspěvkem ve výši 70 000 Kč projekt „CVIČÍM, ABYCH BYL – rehabilitační asistence pro dítě s těžkým zdravotním postižením“ a částkou 30 000 Kč činnost integračního klub BRÁNA sociálně aktivizační služby pro mladé lidi se zdravotním postižením. Děkujeme za podporu.

celý článek

Nadační fond RESIMODO

Nadační fond RESIDOMO podpořil projekt „Podpora osamostatňování mladých lidí se zdravotním postižením“.  Nadační příspěvek podpoří činnost integračního klubu BRÁNA sociálně aktivizační služby pro mladé lidi se zdravotním postižením. Děkujeme.  

celý článek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytuje dotace na sociální služby: Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA, Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT, Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA – sociálně aktivizační služba, Středisko RODINA - Poradna...

celý článek

Statutární město Ostrava

S finanční podporou statutárního města Ostravy jsou realizovány tyto projekty: •   Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA – víceletá dotace na období 2019 - 2022, •   Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT •   Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE •   Středisko...

celý článek

Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba

Projekty: Osobní asistence OASA u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením Odlehčovací služba RESPIT v rodinách pečujících o děti a mladé lidi se zdravotním postižením jsou realizovány s finanční podporou Statutárního města Ostravy Městského obvodu Poruba. Za podporu srdečně děkujeme.

celý článek

Pomozte dětem

Poskytování osobní asistence OASA u dětí se zdravotním postižením je financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. NROS z 19. ročníku sbírky POMOZTE DĚTEM! podpořila projekt "OASA pro život dětí s postižením“ částkou 350 000 Kč, díky níž pomáháme žít...

celý článek

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL nám daroval 130 000 Kč na projekt „Sportovní pomůcky a pomůcky do relaxační místnosti pro děti s DMO a jejich rodiny“. Děkujeme.

celý článek

Světluška

  Projekt „Můžu žít podle svého“ – osobní asistence OASA u dospívajících a mladých lidí se zrakovým postižením je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. NFČR podpořilo projekt nadačním příspěvkem ve výši 60 000 Kč.

celý článek

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

  Nadace Charty 77 Konto bariéry podporuje pravidelně již několik let LETNÍ TÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ BOCCIA pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením nadačním příspěvkem ve výši 10 000 Kč. Za podporu srdečně děkujeme.

celý článek

Nadace O2

Nadace O2 podpořila částkou 33.000 Kč nový úložný prostor v herně, dále teambulding a školení dobrovolníků

celý článekDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze