Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Centrum pro rodinu a sociální péči » O nás

O nás

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Podpora se uskutečňuje prostřednictvím Středisek RODINA a VÝZVA.

Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích.

Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.


Hodnoty naší organizace

  • Úcta ke každému lidskému jedinci od početí do přirozené smrti
  • Respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle, otevřenosti životu
  • Solidarita, podpora, pomoc potřebným
  • Rodina založená na manželství muže a ženy

Základní informace o CPR v dokumentech

CPR má podrobný popis organizace a vnitřních pravidel zpracován v „Operačním manuálu“, kde je možné se seznámit s podrobnými informacemi a pravidly. Stanovy jsou v dokumentu OM 1. Popis všech programů, aktivit a služeb najdete v OM 2. Viz Soubory ke stažení.

Sídlo organizace a fakturační údaje

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1
728 02 Ostrava

IČO: 48804517
DIČ: CZ48804517
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800
Registrace: od 1. 1. 2014 Spolkový rejstřík Krajského soudu v Ostravě L 2401
Předseda: Jan Zajíček

 

Historie Centra pro rodinu a sociální péči z.s.

 Centrum pro rodinu a sociální péči vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v současné době nabízí aktivity i služby v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Prvopočátky činnosti jsou datovány ještě do období před listopadem 1989. V této době několik manželských párů pociťovalo silnou potřebu rozvíjet a upevňovat své manželské a rodinné vztahy na základě křesťanských hodnot a začaly na tomto poli rozvíjet různé aktivity.

Za dvě desetiletí se organizace mnohonásobně rozrostla od ryze dobrovolnických aktivit, bez prostor a prostředků, až do dnešní podoby se zhruba 50 zaměstnanci (díky některým krátkodobým úvazkům je počet pohyblivý) a mnoha desítkami nejrůznějších aktivit, programů a sociálních služeb. Centrum bylo v dubnu roku 1993 registrováno na Ministerstvu vnitra „…jako dobrovolné sdružení osob, skupin a aktivit, které se angažují v oblasti řešení manželské, rodinné a sociální problematiky“ se sídlem v Ostravě. Podle původních stanov je hlavním cílem jeho činnosti: „…morální a duchovní obroda, prohloubení a upevnění manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.“ A dále pak zejména „…podílet se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství, pomáhat manželům k prevenci a k zvládnutí možných krizových stavů v rodině, zajišťovat poradenskou službu zaměřenou na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců, podporovat (a rozvíjet vlastní) sociální programy pro potřebné rodiny i jednotlivce.“ Původními aktivitami jsou prorodinné projekty, které se postupně vyprofilovaly a došlo i k upřesnění ve stanovách, včetně rozšíření o vzdělávání.

Na počátku roku 2002 došlo k rozšíření aktivit o Středisko VÝZVA (dříve Projekt VÝZVA), v němž postupně vznikly čtyři sociální služby pro rodiny, které pečují o dítě či mladého člověka s těžkým zdravotním postižením. Od té doby nastal prudký rozvoj aktivit, programů a služeb, které se dosud rozrůstají svým počtem i objemem. V dubnu roku 2005 pak pod střechu CPR zakotvily aktivity Klubu ÁMOS, což byla celá řada interaktivních projektů a aktivit (výstavy, dny řemesel, Muzeum na kolečkách apod.), které využívaly školy, rodiny a široká veřejnost nejen z Ostravy, ale i z dalších měst v ČR. O deset let později, od dubna 2015, bylo provozování Klubu Ámos pod tlakem nepříznivé ekonomické situace pozastaveno a ukončeno. Původní aktivity a programy, se kterými organizace začínala, se ve velké míře stále zachovávají a rozvíjejí soustředěné do Střediska RODINA. Je také zajímavé zmínit, že řada aktivit k nám byla přenesena (s menší či větší aktualizací) ze zahraničí, namátkou Manželská setkání – Finsko, Manželské večery – Anglie, Kurz efektivního rodičovství – Kanada, Škola partnerství – Slovinsko apod. Aktivity CPR svou působností v současné době pokrývají široké spektrum rodin a jednotlivců, od malých dětí přes manželské páry až po seniory. Všechny tyto aktivity mají za sebou mnohdy dlouhé  a nelehké období vývoje, ve kterém bylo nutné potýkat se s nejrůznějšími problémy. Stojí za nimi tým lidí, kteří svým nadšením a nasazením dokázali vykonat obrovský kus práce a vytvořit fungující občanské sdružení.

Od roku 2014 došlo k formálním úpravám, které jako povinné stanovil zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník: občanské sdružení bylo transformováno v zapsaný spolek, registrace nově provedena u Rejstříkového soudu. Drobná změna v názvu a zákonem stanovená pravidla pro spolky byly zaneseny do stanov, které byly zaregistrovány v aktualizované podobě.

GDPR

Naše organizace nebere evropská nařízení na lehkou váhu a intenzivně se mu v souvislosti s GDPR věnuje.

 

 

Soubory ke stažení

Výroční zpráva 2000 (velikost: 249kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2001 (velikost: 253kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2002 (velikost: 233kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2003 (velikost: 253kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2004 (velikost: 314kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2005 (velikost: 373kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2006 foto (velikost: 3522kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2006 text (velikost: 199kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2007 (velikost: 2020kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2008 (velikost: 2538kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2009 (velikost: 1729kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2010 (velikost: 1603kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2011 (velikost: 2349kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2012 (velikost: 7285kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2013 (velikost: 2889kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2014 (velikost: 3645kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2015 (velikost: 3159kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2016 (velikost: 2518kB, typ: PDF)

Operační manuál 1 (velikost: 723kB, typ: PDF)

Operační manuál 2 (velikost: 873kB, typ: PDF)

Operační manuál 3 (velikost: 554kB, typ: PDF)

Operační manuál 7 (velikost: 702kB, typ: PDF)

Operační manuál 8 (velikost: 558kB, typ: PDF)

Operační manuál 17 (velikost: 886kB, typ: PDF)

Operační manuál 21 (velikost: 661kB, typ: PDF)

Výroční zpráva 2017 (velikost: 2363kB, typ: PDF)Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze