Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Centrum pro rodinu a sociální péči » Aktuality »  Výzva poslancům a senátorům českého parlamentu

Výzva poslancům a senátorům českého parlamentu

Níže podepsaní psychologové, terapeuti, lékaři, sociální a rodinní pracovníci


vyzývají naše zákonodárce, aby chránili institut manželství a nepřijímali zákony, které by vedly k jeho destrukci.

Nesouhlasíme se zákonem, který by umožnil stejnopohlavním párům uzavírat manželství.

Jsme přesvědčeni na základě našich zkušeností a odborných znalostí, že jakékoli jiné formy manželství a rodiny, než soužití muže a ženy, zásadně narušují a poškozují jak zdravý vývoj dětí, tak i zdravě fungující společnost, ničí základní sociální řád.

Přejeme si, aby institut manželství byl zachován i nadále jako výlučný svazek muže a ženy. Jakýmkoli jiným předefinováním manželství by zanikla jeho podstata.

 Mgr. Marta Luzarová, klinická psycholožka Rožnov p. R, rodinná terapeutka, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava (vyjádření Mgr. Marty Luzarové)

Jan Zajíček, mediátor, rodinný konzultant, předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava

Mgr. Marie Szymiková, psycholog, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava

MUDr. Maria Fridrichová, vedoucí prevence a vzdělávání, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava

prim. MUDr. Mgr. Eva Rozsívalová, primářka dětského oddělení Psychiatrická léčebna, Šternberk

MUDr. Iva Šebestová, praktický lékař pro děti a dorost, Rožnov p.R.

PhDr. Zbyněk Galvas, školní psycholog Gymnázia pro zrakově postižené, Praha 5

PaedDr. Jarmila Pospíšilová, Soukromá rodinná poradna Veselí nad Moravou

PhDr. Ludmila Chválová Trapková, dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka, pracuje v Praze a Liberci

MUDr. Vladislav Chvála, gynekolog a sexuolog, psychosomatik, rodinný lékař, vedoucí lékař Střediska komplexní terapie v Liberci

MUDr. Jitka Krausová, psychiatr, Centrum pro rodinný život, Olomouc

doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., psycholog, vysokoškolský učitel, místopředseda Asociace poradenských psychologů ČR, Brno

PhDr. Josef Zeman, CSc, psycholog a psychoterapeut, Brno (vyjádření PhDr. Josefa Zemana, CSc)

Mgr. Michaela Auerová, klinická psycholožka, Horní Beřkovice

Mgr. Miloš Vyleťal, Centrum pro rodinu Ostrava, spoluzakladatel programu Manželská setkání

Ing. Margita Vyleťalová, Centrum pro rodinu Ostrava, spoluzakladatelka programu Manželská setkání

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog, Praha (vyjádření PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše)

Eva Romančíková, porodní asistentka,Gynekologicko-porodnická klinika,FNKV Královské Vinohrady

MUDr. Anna Hanušová, psychiatr, dětský a dorostový psychiatr  FN Hradec Králové, Svitavy

PhDr. Daniela Pupíková, klinický psycholog, Psychiatrická nemocnice Kroměříž

MUDr. Václav Trmač, lékař, Úrazová nemocnice v Brně a Hospic sv. Alžběty (vyjádření MUDr. Václava Trmače)

Mgr. Ing. Pavla Jadrná, školní psycholog, ZŠ Přelouč

Zdeněk Kašpárek, vedoucí Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie, Český Těšín

Mgr. et Mgr. Anna Janů, učitelka, psycholožka, ZŠ  a MŠ Radostín nad Oslavou (vyjádření Mgr. et Mgr. Anny Janů)

Mgr. Evald Rucký Th.D., pedagog a odborný lektor pro rodinu a výchovu dětí v rámci sítě mateřských a rodinných center v ČR (vyjádření Mgr. Evalda Ruckého Th.D.)

Mgr. Michal Tesař, Ph.D., DiS. - psycholog, sociální pracovník, Brno. Dětská klinická psychologie, manželské a rodinné psychologické poradenství, výzkum v psychologii. (vyjádření Mgr. Michala Tesaře, Ph.D., DiS.)

Bc. Karin Novotná, Dis, sociální pracovnice, o.p.s. Maják

MUDr. Adam Petrůj, lékař, Statní zdravotní ústav, Praha

PhDr. Lenka Šlégrová, psycholog a pedagog, Pedagogicko-psychologická poradna Rakovník

PhDr. Viktor Cina, speciální pedagog - etoped, Výchovný ústav Obořiště

Mgr. Tereza Bilinská, vedoucí učitelka MŠ, Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Liberec (vyjádření Mgr. Terezy Bilinské)

Petr Krásný Th.M. - Liberec, odborný garant Asociace Comeniana, lektor Kurzu manželských a rodinných poradců Akademie Jana Blahoslava, přes 30 let praxe rodinného a manželského poradenství (vyjádření Petra Krásného Th.M.)

Mgr. Monika Novotná, klinický psycholog, psychoterapeut, manželský a rodinný poradce, Jeseník

Mgr. Katarína Dubělčíková, mediátorka a rodinná konzultantka,  Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., Ostrava

MUDr. Ondřej Havlíček, dermatovenerologické oddělení Krajské nemocnice Liberec
 
Bc. Pavel Rada, sociální pracovník, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a socioterapeut delikventní mládeže v organizaci MAJÁK o.p.s., Liberec (vyjádření Bc. Pavla Rady)
 
Mgr. Ondřej Marek, učitel 2. stupně ZŠ, Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Liberec (vyjádření Mgr. Ondřeje Marka)
 
Mgr. Jaroslava Šalomová, dětský psycholog, Rožnov pod Radhoštěm
 
Bc. Šimon Mayer, sociální pracovník, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Depo v Hrádku nad Nisou, organizace Maják o. p. s. (vyjádření Bc. Šimona Mayera)

Bc. Petr Dušák, ředitel křesťanské Nadace EURONISA, Liberec (vyjádření Bc. Petra Dušáka)

MUDr. Slavoj Brichcín, psychiatr a sexuolog, PN Bohnice (vyjádření MUDr. Slavoje Brichcína)

Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed, ředitel školy, Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Liberec (vyjádření Bc. Tomáše Vágnera)

Mgr. Šimon Dvořák, pedagog, lektor a rodinný poradce Asociace Comeniana

Mgr. David Just, výkonný ředitel, MAJÁK o.p.s., působící v oblasti prevence a sociální práce
 
Bc. Zuzana Mayerová, DiS. učitelka Základní umělecké školy Liberec
 
Mgr. Marie Justová, učitelka, vedoucí rodinného centra, Chrastava
 
Bc. David Nitra, lektor, pracovník s mládeží, Jednota bratrská Lomnice nad Popelkou
 
Mgr. Hana Ptáčková, sociální pracovnice a speciální pedagog - etoped, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a garant sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS Korálek, organizace Maják o.p.s., Nové Město pod Smrkem
 
Bc. Dagmar Ševčíková, poradce, terapeut, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava
 
Mgr. Magdaléna Nováková, třídní učitelka na druhém stupni ZŠ, Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Liberci (vyjádření Mgr. Magdalény Novákové)
 
Mgr. Věra Říčanová, třídní učitelka 5. třídy, ZŠ Jiráskova Benešov
 
Ing. Pavel Říčan,  skupinový vychovatel ve Výchovném ústavu v Obořišti a učitel, Vyšší odborná a střední zemědělská škola v Benešově. (vyjádření Ing. Pavla Říčana)
 
Ing. Pavel Raus, M.A. klin. psych., M.A. teolog., PhD. ,ředitel spolku Parakletos, z. s., 
 
Ing. Júlia Rausová, M.A., Parakletos z. s., Vysoké Mýto
 
Mgr. Marie Dušáková, učitelka na ZŠ Studentská, Mnichovo Hradiště.
 
Bc. Ondřej Heřman, Tres Consulting, CPL Jobs (vyjádření Bc. Ondřeje Heřmana)
 
Mgr. Ludmila Kejíková, sociální pracovnice praxe v neziskovem sektoru péče o tělesně postižené, poslední zaměstnání - vedoucí odboru kultury, školství a sportu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, t.č. na rodičovské dovolené, Liberec.
 
MgA. Josef Mladějovský, středoškolský učitel, Ostrava
 
MUDr. Renata Oliveriusová, lékařka, ORL oddělení Nemocnice Třinec (vyjádření MUDr. Renaty Oliveriusové)
 
Mgr. Radka Kubišová, vychovatelka, pracovnice rodinného centra Martínek, Ostrava
 
Mgr. Tomáš Oliverius, lektor, rodinný poradce, vedoucí Katedry externích studií Akademie Jana Blahoslava, Liberec
 
Mgr. Hana Imlaufová, speciální pedagog, psychoterapeut, manželský a rodinný poradce
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha

MUDr. Jitka Hudáčová, psychiatr,  psychiatrická ambulance Ústí nad Labem

PhDr. Martin Filip, Th.D., vyucujici na teologicke fakulte v Olomouci a na Angeliku v Římě

MUDr. Ilona Burdová, lékařka z oboru psychiatrie, momentálně pracující v Hospici na Svatém Kopečku (vyjádření MUDr. Ilony Burdové)

Mgr. Iveta Hůlová, učitelka II. stupně ZŠ, Ostrava

MUDr. David Oliverius, lékař, Ostrava (vyjádření MUDr. Davida Oliveriuse)

Mgr. Johana Svobodová, sociální pracovník, Komunitní centrum ROKO Rokycany

Mgr. Valéria Šmýrová, mediátor a rodinný poradce, CPR Ostrava

Mgr. Aneta Mladějovská

Mgr. Jakub Pabián, ředitel Střediska volného času Narnie, Liberec (vyjádření Mgr. Jakuba Pabiána)

Ing. Zdena Zoreníková, pracovnice Rodinného centra Martínek, Ostrava

Mgr. Ráchel Nováková, učitelka 1. stupně ZŠ, Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. K. v Liberci

Bc. Kateřina Lachmanová, lektorka primární prevence, pracovník v sociálních službách, MAJÁK o.p.s., Liberec.

Mgr. Margita Barnášová, sociální pracovnice, t.č. OSVČ (dříve pracovnice Diecézní charity Plzeň a Diakonie Západ v Plzni)

MUDr. Adrian Barnáš, lékař, chirurg, Plzeň

MUDr. Kristína Klásková, psychiatr, Psychiatrická nemocnice v Opavě

Mgr. Lydie Pabiánová, učitelka 1. stupně ZŠ a pracovnice Rodinného centra Knoflík, Liberec

Ing. Václav Jiřiček, lektor primární prevence, pracovník v sociálních službách, MAJÁK o.p.s., Liberec

Mgr. Irena Rosíková, učitelka MŠ, Velké Popovice (vyjádření Mgr. Ireny Rosíkové)

Nataliia Karashivska, lékařka, poliklinika Modřány, Praha 4

Andrii Karashivskyi, lékař, zástupce primáře na plicní klinice Lerymed v Praze

Ing. et Bc. Lenka Hanzalová, sociální pracovnice NZDM Centrum 5KA, OD5K10, z.s.
 
PhDr. Vivienne Soyková, Ph.D.,  psycholog, kulturní antropolog

 

 


 

 
 
 
 


Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze