Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Centrum pro rodinu a sociální péči » Aktuality » Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality – kurz školské primární prevence - od 10.9.2020

Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality – kurz školské primární prevence - od 10.9.2020

Vyhlašujeme otevření kurzu pro lektory preventivního programu ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA. Kurz akreditovaný jako DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků – akreditace č.j.: MŠMT – 27657/2019-2-759, je nazvaný

„Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality – kurz školské primárníprevence“

Zájemci se mohou zapsat ZDE, vedoucí kurzu do dvou týdnů od přihlášení potvrdí přijetí na uvedený e-mail.

Charakter kurzu:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. jako dlouholetý poskytovatel primární prevence formou kurzu nabízí v dostatečně časové dotaci podrobné propracování sexuální výchovy a prevence rizikového chování v oblasti sexuality. Kurz má za cíl věnovat se v dostatečné šíři všem aspektům a souvislostem rizikového sexuálního chování, aby v konečném důsledku působení na žáky vedlo ke kladné motivaci a nezůstalo u témat vytržených z kontextu. Témata se kromě vlastní prevence částečně zaměřují i na medicínskou problematiku. Předpokládá se, že právě tuto oblast potřebuje pedagog rozvinout (nebo alespoň významně podpořit), aby suverénně a zdatně v preventivním programu hovořil o tělesných aspektech lidské sexuality a o všech souvisejících oblastech. Důkladně je probíráno pojetí lidství a lidské osoby i z antropologického hlediska, především z pohledu zaměření člověka na vztahy, lásku, manželství a založení rodiny. Učitel nebo lektor být vybaven tak, aby jej nezaskočily ani výjimečné otázky dospívajících, aby mohl vést diskuse v patřičné šíři a byl zárukou kvalitních odborných informací. Kurz by měl být výbavou také pro další lektory a pracovníky s mládeží, kteří se angažují v mimoškolních aktivitách.

Rozsáhlé školení je rozděleno do tří třídenních bloků (září, říjen, listopad 2020) v termínech:

10. 9. – 12. 9. 2020           (čtvrtek podvečer – sobota do 16:00, Ostrava)
15. 10. – 17. 10. 2020      (čtvrtek podvečer – sobota do 16:00, Ostrava)

19. 11. – 21. 11. 2018      (čtvrtek podvečer – sobota do 16:00, Ostrava)

Organizace kurzu:

Třikrát výjezdní školení, začátek vždy ve čtvrtek 17:00, dále po celý následující den (pátek) a třetí den (sobota) do 16:00.
Účastníci dostanou obsahy přednášek ve skriptech, ke každému tématu náleží diskuse a popis praxe ze tříd (v ceně kurzu). Přednášky povede MUDr. Maria Fridrichová, autorka preventivního programu „ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA“.

Strava na kurzu je zajištěna svépomocně (není v ceně kurzu, na stravu přijímáme dobrovolný příspěvek). Obědy v blízké restauraci.
Ubytování v Ostravě je možné zdarma v místě konání, ve vlastním spacáku

Místo konání:

Ostrava, Sídlo Centra pro rodinu, Ostrava – Zábřeh, Syllabova 19. Jedná se o žlutou, přízemní, dlouhou budovu v areálu Lékařské fakulty OU.
Dostupné z nádraží Ostrava-Svinov tramvají č. 7, stanice Palkovského.
Informace: Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz; telefon 731 625 618.

Cena 2 650 Kč

Souhrnná cena za všechna tři setkání J. I tak je možné jednat o slevě, pokud by cena byla jedinou překážkou účasti.

Čtvrtek

 

 

(1) Situace mládeže, společenský kontext,
vlivy rodiny a školy.

Vytýčení cílů, co dospívajícím předat.

Pátek

(2) Vývoj vztahů, doba známosti.
Obecný pohled na osobu a vztahy z hlediska antropologie. Podrobně rozebráno období dospívání, mladé dospělosti, vznikání známostí. Smysl a cíl doby známosti. Zahrnutí sexuality.

(3) Syndrom rizikového chování dospívajících, rizikové sexuální chování.
Vysvětlení podstaty, ochranné a rizikové faktory. Specifika dospívání.

(4) Specifická primární prevence.
Primární prevence – charakteristika, dělení.

Školní „Minimální preventivní program.“ Metodický pokyn MŠMT.

Sobota

(5) Vývojová psychologie, psychosociální rizika předčasného sexuálního startu
Vývojová krize v dospívání. Psychosociální aspekty předčasného sexuálního startu.

(6) Lekce ŠOŽ 1 „vztahy“
Zaškolení pedagoga, jak vést první hodinu programu (sebepřijetí, rozum, emoce a vůle, zamilovanost a láska, manželství, sexualita.

 

 

Čtvrtek

 

 

(7) Úvod do anatomie, anatomie reprodukční soustavy
Výbava pedagoga pro lekci o plodnosti.

Pátek

(8) Fyziologie menstruačního cyklu.

(9) Hormonální řízení mens. cyklu.
Výbava pedagoga pro lekci o plodnosti.

(10) Oplodnění a embryogeneze.
Výbava pedagoga pro lekci o plodnosti, žáci mívají hojné dotazy na zajímavosti.

(11) Problematika potratů.
Právní úprava, interrupce v dorostové medicíně. Výbava pedagoga pro diskuse, dovednost poukázat na prevenci.

Sobota

(12) Neplodnost a umělé oplodnění.
Podstata, rizika, současná praxe, náhradní rodinná péče, hodnotová reflexe se žáky.

(13) Lekce ŠOŽ 2 „plodnost“.
Obsah a vedení programu ve třídě, diskuse
o interrupci, plodnost jako dar.

 

Čtvrtek

 

 

(14) Plánování rodičovství.
Maximum medicínských informací pro pedagoga, rizika, diskuse s veřejným míněním, rozdíl antikoncepce a plánování rodičovství PPR.

Pátek

(15) Lekce ŠOŽ 3 „plánování rodičovství“
Část informací o PPR a antikoncepci, která se prezentuje ve třídě se žáky v odpovídající časové dotaci – 2 vyučovací hodiny se třídou.

(16) Lekce ŠOŽ 5 „dospívání, doba známosti“
Ukázka doplňkové lekce, kterou žádají školy pro
6. a 7. třídy.

(17) Lekce ŠOŽ 4 „o sexu s úctou“
Shrnující hodina, znovu o svobodné vůli,
o rozhodování ve vztazích, opakování přehledu argumentů pro zdrženlivost.

Sobota

(18) Zdravotní rizika předčasného sexu, pohlavně přenosné infekce.

Závěrečný test a zkouška
Test má být motivační a evaluační.
Proběhne ústní pohovor s frekventantem.

 Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze