Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Centrum pro rodinu a sociální péči » Aktuality » Seminář vztahové sexuální výchovy v primární škole: JAK SE RODÍ RODINA - 2.11.2018

Seminář vztahové sexuální výchovy v primární škole: JAK SE RODÍ RODINA - 2.11.2018

Seminář vztahové sexuální výchovy v primární škole: JAK SE RODÍ RODINA

Zaškolení k používání filmové pomůcky na I. stupni – účastníci dostanou USB flah-disk. Použití v hodině je velmi atraktivní, ale přitom jednoduché.

PŘIHLÁŠKA ZDE 

Naše organizace vytvořila metodickou pomůcku pro vyučování v primární škole, určenou žákům třetích, čtvrtých a pátých tříd. Je komponovaná tak, aby se splnil požadavek RVP ZV dát žákům základy sexuální výchovy. Jedná se o audiovizuální systém, do něhož se mají interaktivně zapojovat děti. Systém spustí učitel na interaktivní tabuli (případně promítá pomocí dataprojektoru). Vzdělávací program předkládá odborná východiska k sexuální výchově na prvním stupni a praktické zaškolení, aby učitel ovládal technické prvky, kterými se interaktivní program obsluhuje.

Akreditace v systému DVPP č.j.: MŠMT-29020/2017-1-1057. Účastník dostane osvědčení.

Místo konání semináře:

Prostory CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÁČI z.s.: v areálu Lékařské fakulty, Syllabova 19, Ostrava – Vítkovice; je to žlutá přízemní budova uprostřed areálu, vchod A.

Prezentace od 8:30, zahájení v 9:00, ukončení do 14:00.

V přestávkách káva a občerstvení, k obědu bageta.

Účastnický poplatek 1200 Kč je možné uhradit na místě hotově, nebo bankovním převodem (organizátor vystaví fakturu). Formu poplatku, prosíme, vyplňte do přihlášky. Poplatek zahrnuje občerstvení, tištěnou metodiku a nosič, na kterém bude aplikace „Jak se rodí rodina“ ke spuštění (DVD nebo USB flash-disk). Absolvováním tohoto zaškolení získá účastník oprávnění pomůcku „Jak se rodí rodina“ používat.

Informace za organizátory podá MUDr. Maria Fridrichová, 731 625 618, mfridrichova@prorodiny.cz ;

Anotace přednášek:

1. Základy formování osobnosti ve vztahových otázkách u dětí 6-10 let

Úvodní blok, nahlédnutý ze zorného úhlu prevence rizikového chování. Zdravé vztahy jako protektivní faktor případného rizikového sexuálního chování v dospívání. Uvedení souvislosti prevence RCH jednak pro osobní život jedince, jednak pro fungování společnosti. Provázanost projevů rizikové chování s důrazem na speciální význam společenského dopadu právě u rizikového sexuálního jednání. Potřebná témata oboru „Člověk a jeho svět“, která uvádějí do osobnostní výchovy a do základů sexuální výchovy, naplnění RVP ZV. Téma předpokládá, že na ně budou navazovat další referáty. Bude ilustrováno příklady z praxe s preventivním programem na prvním stupni základních škol. (MUDr. Maria Fridrichová, 1 hodina)

2. Profil žáků z hlediska vývojového období

Shrnutí poznatků vývojové psychologie s důrazem na mladší školní věk. Perspektiva období dospívání s následnými vývojovými úkoly. Specifika rozvíjení sexuality v tomto období (1. stupeň ZŠ), možnosti učitele, rozvoj dítěte na kognitivní i emocionální rovině, rizikové faktory nesplnění vývojového úkolu. Komunikace s jednotlivcem i se třídou, pedagogická zásada přiměřenosti. (1 hodina)

3. Sexuální výchova v primární škole

Téma slouží k uchopení základů sexuální výchovy (učivo vzdělávací oblasti člověk a jeho svět/ člověk a zdraví). Centrum pro rodinu vypracovalo učební pomůcku s názvem „Jak se rodí rodina“, aplikaci s využitím interaktivní tabule (nebo PC + dataprojektoru, případně tabletů). Učitel dostává možnost rozehrát diskusi s dětmi, aby co nejvíce informací sestavily z již známých vědomostí - v ději je animovaná postavička, která na neviditelné pokyny pedagoga interaktivně komunikuje s dětmi. Zde půjde o představení této aplikace pro první stupeň, kde se pomocí děje a příběhu učí o pohlavní soustavě, posiluje se kulturní slovník, kladou se otevřené základy učiva o reprodukci, prenatálním vývoji a porodu. Budou shrnuty nároky odpovídající RVP ZV.

V této části vzdělávacího programu proběhne příprava na diskusi se třídou, varianty rozvíjení diskuse, vyrovnání se s neobvyklými dotazy, opakování odborných podrobností – biologických či medicínských – týkajících se pohlavní soustavy. (MUDr. Maria Fridrichová, 2 hodiny)

4. Technické parametry aplikace „Jak se rodí rodina“ a zaškolení

Seznámení s technickou a metodickou příručkou pro použití aplikace. Aplikace je vytvořena pomocí HTML, JavaScript a CSS. Běží ve všech moderních internetových prohlížečích, jako jsou Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge a další. Podmínkou naprosté funkčnosti je jejich aktuálnost. Účastníci programu budou vedeni k praktické schopnosti spustit a obsluhovat tuto metodickou pomůcku pomocí techniky, kterou běžně užívají, ať je to notebook, tablet nebo chytrý telefon, případně otevření souboru z USB flash disku přímo v interaktivní tabuli. (MUDr. Maria Fridrichová + IT technik Centra pro rodinu, 2 hodiny)

5. Závěrečná diskuse

Poslední blok předpokládá zodpovězení otázek, opakované vysvětlení pasáží, které si účastníci vyžádají, cvičné spuštění aplikace účastníky, modelování situace ve třídě. Základní představená fakta se nakonec zopakují. (MUDr. Maria Fridrichová, 1 hodina)

 Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze